AKTUALNOŚCI

Skontroluj się zanim zrobi to zus.

  Jeżeli jesteś płatnikiem składek, to musisz liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zechce skontrolować, w jaki sposób wywiązujesz się z nałożonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nieliczni zdają sobie sprawę, jak przykre konsekwencje niesie za sobą kontrola ZUS w firmie. Kontroli podlegają płatnicy składek, na których

czytaj dalej

System kafeteryjny – wzbogacenie systemu motywacyjnego.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników firmy coraz częściej decydują się na wprowadzenie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) systemu kafetyryjnego. Program kafeteryjny zdecydowanie wpisuje się w światowe trendy systemów motywacyjnych. Dzięki swojej specyfice dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pracowników, którzy w ramach przyznanego przez pracodawcę limitu, sami za

czytaj dalej

Konsekwencje składkowe użyczania pracowników.

  Od początku 2017 r. ZUS podjął masowe działania kontrolne w firmach, których pracownicy zawierają dodatkowe umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi, podczas gdy praca wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy. Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych firmy unikają w ten sposób płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Na potrzeby ustalenia obowiązku odprowadzania

czytaj dalej

Obowiązkowe składki na fundusz pracy (FP), a niskie wynagrodzenie.

  Obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stopa procentowa składki wynosi 2,45% podstawy jej wymiaru. Wartością bazową do naliczenia składki na Fundusz Pracy jest podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych u osób, które w przeliczeniu

czytaj dalej
Show Buttons
Hide Buttons