AKTUALNOŚCI

OPTYMALIZACJA SKŁADEK ZUS

/ DNIA : 19 sty 2020

Optymalizacja skladek ZUS HRBPC

SKŁADKA WYPADKOWA

Składka wypadkowa jest najczęściej nadpłacaną przez przedsiębiorców składką. Stanowi ona w 100% koszt spółki.  Nasza propozycja to rozwiązanie oparte na unikalnym know-how, które pozwala osiągnąć znaczne oszczędności dla spółki. Koszty pojawiają się wyłącznie w przypadku wygenerowania faktycznych korzyści dla przedsiębiorstwa, ponieważ pracujemy głównie na bazie success fee.

 

Nasze rozwiązania są zgodne z utrwalonym orzecznictwem w całym kraju, stąd są one wyjątkowo bezpieczne.

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów ZUS i zbadanie dokładnego wpływu przekazywanych do ZUS danych na wysokość płaconej składki wypadkowej.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie danych dot. BHP w przypadku kontroli ZUS i PIP.
  • Gwarancja ponoszenia najniższych, dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawne kosztów związanych ze składką wypadkową.
  • Przekazanie unikalnej wiedzy, do wykorzystania przez pracowników firmy przez kolejne lata.
  • Najlepszy zestaw specjalistów. Do pracy nad projektem zaangażowani są adwokaci, specjaliści ds. BHP, doradcy podatkowi i byli pracownicy ZUS z wieloletnim doświadczeniem.

 

Projekt realizowany jest do 3 miesięcy od przekazania kompletnych danych do analizy, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZUS.

 

AUDYT SKŁADEK ZUS

Przeprowadzamy analizę raportów płacowych, badamy wynagrodzenia, zgromadzoną dokumentację, obowiązujące regulaminy i inne akty wewnętrzne, stosowane wzory oświadczeń, wniosków, umów, ich zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz z aktualną linią interpretacyjną i orzeczniczą, co pozwala na:

  • Wskazanie oszczędności w obszarze składek opłacanych na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Zmniejszenie negatywnych skutków kontroli ZUS i uniknięcie przypisu składek na ubezpieczenia społeczne, który niejednokrotnie wynosi kilkaset tysięcy złotych. Jedynie pełna świadomość i bieżąca kontrola dokumentów w ślad za zmieniającymi się przepisami i wytycznymi ZUS pozwoli przedsiębiorcy spać spokojnie.
Show Buttons
Hide Buttons