USŁUGI

HRBPC oferuje doradztwo i merytoryczne wsparcie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W imieniu przedsiębiorcy, podejmujemy współpracę z ZUS, reprezentując firmę między innymi podczas kontroli. Przeprowadzamy analizę raportów płacowych, badamy wynagrodzenia, zgromadzoną dokumentację oraz stosowane wzory oświadczeń, wniosków i umów, co pozwala zmniejszyć negatywne skutki kontroli i uniknąć przypisu składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyniki kontroli ZUS wskazują, iż niemal 90% przedsiębiorców ma problemy z rozliczaniem świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. HRBPC oferuje doradztwo w zakresie rozliczania wszystkich rodzajów zasiłków (ustalanie uprawnień, podstawy wymiaru, okresów zasiłkowych itp.).Dzięki odpowiedniej polityce HR można zredukować wskaźnik zwolnień lekarskich oraz wysokość wypłacanych z tego tytułu świadczeń.

HRBPC oferuje również rozwiązania umożliwiające generowanie oszczędności w obszarze kosztów pracy, w szczególności kosztów składek ZUS poprzez:

  • kształtowanie polityki wynagrodzeń oraz benefitów pozapłacowych, w oparciu o nowoczesne systemy dostępne na rynku,
  • współtworzenie i modyfikowanie istniejących regulaminów wynagrodzeń,
  • analizę, opiniowanie, kształtowanie oraz rozwój systemów premiowych i motywacyjnych.

Tworzymy i rekomendujemy narzędzia i rozwiązania z obszaru HR, które wspierają realizację celów biznesowych. Proponowane przez ekspertów HRBPC rozwiązania dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Doświadczeni eksperci z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych opiniują poprawność rozliczeń składek ZUS. W przypadku potwierdzenia pełnej zgodności w rozliczaniu składek ZUS oraz wdrożeniu rozwiązań rekomendowanych przez HRBPC, umożliwiających generowanie oszczędności, przedsiębiorca otrzyma CERTYFIKAT poświadczenia HRBPC.

Forma współpracy i wynagrodzenia dostosowane są do zakresu świadczonych usług. Jesteśmy otwarci zarówno na współpracę stałą, jak i pomoc doraźną.

Dlaczego jesteśmy ekspertami w tym co robimy? Współpracujemy między innymi z kancelarią prawną, specjalistami ZUS oraz biurami rachunkowymi.

Show Buttons
Hide Buttons